Formularz kontaktowy:

 

Zakres usług

 • Przygotowywanie do świadomego planowania rodziny (w tym nauczanie metod rozpoznawania płodności i stosowania środków i metod zapobiegających nieplanowanej ciąży).
 • Doradztwo i edukacja prozdrowotna w zależności od potrzeb kobiety.
 • Promocja zdrowego stylu życia.
 • Motywowanie kobiet w ciąży i połogu fizjologicznego do aktywnego trybu życia.
 • W razie potrzeby inicjowanie i organizowanie wsparcia dla kobiety, rodziny i środowiska.
 • Poradnictwo w zakresie świadomego rodzicielstwa, planowania rodziny i wychowania seksualnego oraz profilaktyki chorób wieku dziecięcego, chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych.
 • Prowadzenie programu przygotowania do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego.
 • Promowanie karmienia piersią.
 • Zapewnienie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia (w tym odżywienia w poszczególnych okresach życia kobiety i dziecka).
 • Mobilizowanie oraz kierowanie kobiet i mężczyzn do wykonywania badań specjalistycznych przed planowaniem ciąży.
 • Zapewnienie profesjonalnej opieki wszystkim kobietom i noworodkom,  także z problemami zdrowotnymi.
 • Inicjowanie, wspieranie i aktywizowanie kobiet i rodzin do samoopieki.
 • Ocena stanu zdrowia kobiety przed, po i w trakcie porodu oraz noworodka i niemowlęcia w celu określenia zapotrzebowania na opiekę położniczą (w tym wykonanie badań).
 • Monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej oraz przebiegu połogu..
 • Kierowanie do lekarza w każdej wymagającej tego sytuacji.
 • Zapewnienie kompleksowego wsparcia dla kobiety i rodziny w czasie przeżywania sytuacji trudnych, zwłaszcza w wypadku choroby, utraty ciąży lub dziecka.
 • Zapraszam do skorzystania z moich usług.